Elke zet telt voor
een groot effect

Als we allemaal een stukje zuiniger, slimmer en groener energie gebruiken, maken we een groot verschil voor ons comfort nu en onze wereld morgen.

Breng mee de stroom in beweging!

Waarom de energietransitie?

De klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en de gevolgen drastischer. Hevige overstromingen en periodes van droogte wisselen elkaar af. Stap voor stap proberen we ons aan te passen en meer ruimte te maken voor water en natuur.

Maar we moeten tegelijk het probleem aan de bron aanpakken: onze uitstoot van broeikasgassen sterk verminderen. CO2-uitstoot komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen. Als we toekomstgericht met energie omgaan - dat noemen we de energietransitie - beperken we de opwarming van de aarde, en voorkomen we nog grotere problemen.

Wat is dat, de energietransitie?

De energietransitie is de overgang van onze huidige manier van energie gebruiken naar een zuinigere, slimmere en groenere aanpak.

We bouwen mee aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050: binnen minder dan 30 jaar leven en werken we zonder schadelijk effect op het klimaat. Daarvoor moeten we in onze gebouwen, bedrijven en op de baan afstappen van stookolie, aardgas en benzine of diesel. Het moet snel en het is een hele uitdaging, maar het is broodnodig. Laten we er samen voor gaan!

Hoe bereiken we resultaat?

Wat de toekomst nog brengt, is moeilijk te voorspellen.
Maar de aanpak kennen we:

Zuiniger, Slimmer en Groener Zuiniger, Slimmer en Groener GROENER SLIMMER ZUINIGER

Wat doet de Vlaamse overheid?

De energietransitie is een grote uitdaging voor iedereen. Als Vlaamse overheid trekken we op verschillende manieren aan de kar:

  • Ambitieuze doelstellingen vooropstellen
  • Innovatie ondersteunen
  • Samenwerking stimuleren

Hoe kunt u bijdragen?

Elke zet telt om de stroom in beweging te krijgen. Ja, ook uw zet. Als u - samen met Vlaanderen en alle sectoren - mee uw steentje bijdraagt, staan we weer een stap dichter bij een klimaatneutraal energiesysteem. Bekijk onze tips en daarna bent u aan zet: