Elke zet telt voor
een groot effect

Als we zuiniger, slimmer en groener energie gebruiken, maken we een groot verschil voor onze energiefactuur nu en onze wereld morgen.

Breng mee de stroom in beweging!

Waarom de energietransitie?

Fossiele brandstoffen hebben een enorme impact op ons leven. Ze zorgen niet alleen voor klimaatverstoring, ze wegen ook door op ons budget. Door toekomstgericht met energie om te gaan - dat noemen we de energietransitie - beperken we de opwarming van de aarde en zetten we in op onze energieonafhankelijkheid en onze welvaart.

Wat is dat, de energietransitie?

De energietransitie is de overgang van onze huidige manier van energie gebruiken naar een zuinigere, slimmere en groenere aanpak.

Dat uitstellen geen optie is, voelen we elke dag. De energietransitie is broodnodig. Maar ook een hele uitdaging, die we stap voor stap moeten aangaan.

We bouwen mee aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050: binnen minder dan 30 jaar leven en werken we zonder schadelijk effect op het klimaat. In onze gebouwen, bedrijven en op de baan willen we afstappen van stookolie, aardgas en benzine of diesel. Laten we er samen voor gaan zonder kostbare tijd te verliezen!

Hoe bereiken we resultaat?

Wat de toekomst nog brengt, is moeilijk te voorspellen.
Maar de aanpak kennen we:

Zuiniger, Slimmer en Groener Zuiniger, Slimmer en Groener GROENER SLIMMER ZUINIGER

Wat doet de Vlaamse overheid?

De energietransitie is voor iedereen een grote uitdaging waarmee we inzetten op de vermindering van ons energiegebruik, de vergroening van de energievoorziening en bijdragen tot structurele oplossingen voor energiecrisissen zoals we die vandaag kennen. De Vlaamse overheid trekt op verschillende manieren aan de kar:

  • Ambitieuze doelstellingen vooropstellen
  • Innovatie ondersteunen
  • Samenwerking stimuleren