Boodschap van minister Zuhal Demir

Boodschap van minister Zuhal Demir

“Ik ben nu 11 en heb bijna nog nooit sneeuw gezien. Dus ik vind dat België meer moet doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En u bent de persoon die daarvoor kan zorgen. U kan het, u moet het alleen nog durven. En als u uw best al doet, dan respecteer ik dat erg. Komaan, red de wereld. U kunt het!”

Beste medestander,

Die woorden kreeg ik te lezen in een brief van een 11-jarig meisje op het moment dat ik enkele weken minister was. Het raakte me, maar bovenal kwam de waarheid uit een kindermond. We kunnen het, als we ons best doen. Dat is de essentie van de klimaat- en energietransitie. De lieve brief deed me bovenal ook beseffen waarom we het moeten doen. Om de levenskwaliteit van onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst te garanderen.

Maar tegelijk kunnen we niet ontkennen dat de energietransitie een moeilijk jaar achter de rug heeft. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller is het vertrouwen van heel wat burgers geschaad. Erg begrijpelijk, maar nochtans spelen digitale energiemeters een fundamentele rol in de energietransitie.

Bovendien blijkt dat 53 procent van de Vlamingen het begrip ‘energietransitie’ niet te kennen. 40 procent van hen denkt zelfs dat ze er persoonlijk niet aan kunnen bijdragen. Hoewel 68 procent wel aangeeft dat ze er meer informatie over wíllen. Als je die cijfers ziet, dan besef je dat één ding: de overheid heeft gefaald in haar kerntaak om mensen voldoende te informeren. Dat betekent dat we nu gaan doen wat al eerder had moeten gebeuren: Vlaanderen beter en duidelijker informeren over wat de energietransitie is en welke stappen daarvoor nodig zijn. Alles staat of valt met goede, correcte informatie tot bij de mensen krijgen.

Toch pakken we dit anders aan dan eerdere informatiecampagnes. We slaan doelbewust de handen in elkaar met een brede groep spelers binnen en buiten de energiemarkt. Allemaal met een gezamenlijk doel: uitleggen hoe belangrijk de energietransitie is om een gezonder leefmilieu te bekomen, de planeet gezond achter te laten voor onze (klein)kinderen en ook om onze energiefactuur betaalbaar te houden. De Vlaming duidelijk maken hoe niet alleen de toekomst beter kan worden, maar ook het leven vandaag de dag kwaliteitsvoller kan zijn.

We doen dat niet met het vingertje, waarbij we mensen nagenoeg een schuldgevoel aanpraten. Integendeel, de kracht van de campagne moet er in bestaan dat mensen de voordelen van bepaalde keuzes inzien en er zelf voor kiezen. Dat kan vandaag zijn, morgen of over enkele jaren. Maar dit staat of valt met nu de correcte informatie bij de mensen te krijgen.

Als minister die niet bekend staat om altijd ‘mee met de stroom’ te zwemmen, ben ik niettemin van overtuigd dat MeeMetDeStroom.be een ongezien, maar noodzakelijk initiatief is wat Vlaanderen nodig heeft.

Zuhal

Wat weet de Vlaming over de energietransitie?