Verwarmen: kies jij nog voor fossiele brandstoffen?

Verwarmen: kies jij nog voor fossiele brandstoffen?

“Als eigenaars zonder erbij stil te staan, kiezen voor een klassieke verwarmingsinstallatie, riskeren ze opnieuw twintig tot vijfentwintig jaar hoge verwarmingskosten en een veel te hoge CO2-uitstoot”, geeft Luc Peeters, administrateur-generaal van het VEKA mee. “De keuze van een verwarmingsinstallatie vormt eigenlijk de laatste stap van een doordacht plan. Dat plan begint met zo goed te isoleren dat verwarmen op lage temperatuur haalbaar wordt. Daarvoor heb je ook de juiste verwarming nodig. Die stappen zorgen ervoor dat je warmtevraag laag genoeg is om vlot te kunnen overstappen op een warmtepomp of een warmtenet. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat de visie op verwarmen niet meer dezelfde is als vroeger. Zo kunnen ze er nu al rekening mee houden en stap voor stap hun huis klaarmaken voor de toekomst. Dat bespaart later heel wat ellende en onnodige extra kosten.”

Uw huis klaarmaken voor de toekomst gebeurt in drie stappen:

 1. Goed isoleren
  Het dak, de buitenmuren en de (kelder)vloer worden grondig geïsoleerd (10 tot 15 cm afhankelijk van het materiaal) en winddicht afgewerkt. Ramen wordt standaard voorzien van hoogrendementsglas. Ook buitendeuren en garagepoorten worden onder de loep genomen, de hele gebouwschil dus
 2. Verwarmen op lage temperatuur
  Een klassieke verwarmingsketel verwarmt het water op tot 60 à 70°C en pompt dat naar de radiatoren, die de kamers op de gewenste temperatuur brengen. In een goed geïsoleerd huis krijgt u al met water van 35 tot 55°C dezelfde aangename kamertemperatuur. Verwarmen op lage temperatuur, zoals we dat noemen, is zuinig en geeft een grote energiewinst. De verwarmingselementen moeten ook bij lage temperatuur veel warmte kunnen afgeven. Daarom wordt met vloerverwarming, aangepaste radiatoren, ventiloconvectoren of muurverwarming gewerkt
 3. Een groene warmtebron kiezen
  Als u eenmaal op lage temperatuur kunt verwarmen, komt u in aanmerking voor verschillende energiebronnen en technieken, zoals een warmtepomp. En als de gemeente (later) in een warmtenet in uw wijk zou voorzien, bent u klaar om daarop aan te sluiten.

Wie aan een nieuwe verwarmingsinstallatie toe is en nog niet klaar is voor verwarmen op lage temperatuur, adviseren we om – als tussenstap – te kiezen voor een hybride warmtepomp. Dat is een combinatie van een warmtepomp en een gasketel. Een bestaande centraleverwarmingsketel is over het algemeen vrij eenvoudig te vervangen door een hybride warmtepomp.

Verhoogde steun en renteloos renovatiekrediet voor wie met toekomstvisie renoveert

Een woning grondig energetisch renoveren kost geld. Maar niets doen is ook duur.

Om iedereen zo snel mogelijk mee te krijgen in de toekomstvisie rond verwarmen, besliste de Vlaamse Regering op 4 februari 2022 om de premie voor dakisolatie in 2022 te verdubbelen van 4 naar 8 euro per m² dakisolatie.

Ook voor eindfacturen vanaf 2022 wordt de investeringspremie voor hybride warmtepompen en lucht-waterwarmtepompen in bestaande woningen flink verhoogd:

 • van 800 naar 1500 euro voor hybride warmtepompen;
 • van 1500 naar 2250 euro voor lucht-waterwarmtepompen.

De verhoogde premie dekt een belangrijk deel van de extra aankoopkosten tegenover klassieke verwarmingsinstallaties.

Voor woningen die al goed geïsoleerd zijn en kunnen verwarmen op een lage temperatuur, raden we een volwaardige (elektrische) warmtepomp aan.

Er werd zopas ook een vereenvoudiging van de energie- en woonpremies goedgekeurd. Vanaf 1 oktober 2022 is de nieuwe Mijn VerbouwPremie aan te vragen via een volledig nieuw loket. Mijn VerbouwPremie subsidieert tal van investeringen in isolatie, duurzame verwarmingstechnieken en de verbetering van de woonkwaliteit. Wie het niet zo breed heeft, zal hogere premies kunnen aanvragen.

De Vlaamse overheid voorziet in een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro voor wie een woning met een slechte energieprestatie aankoopt en grondig renoveert. Het lokale energiehuis biedt een renteloze lening aan tot 15.000 euro voor energetische renovatiewerken voor een specifieke doelgroep of voor wie zijn woning verwarmt met accumulatieverwarming op uitsluitend nachttarief. Momenteel wordt aan een voorstel gewerkt om vanaf 2023 de doelgroep van die energielening sterk uit te breiden en het leenbedrag te verhogen tot 50.000 euro. Ook het renteloze renovatiekrediet wordt vanaf 2023 verder uitgebreid. In sommige gevallen is zelfs in een negatieve intrest voorzien. U betaalt geen jaarlijkse intrest, maar u krijgt een kleine vergoeding om geld voor uw renovatie te lenen. Uiteraard moet u het kapitaal wel aflossen bij uw bank.

Meer weten over toekomstgericht duurzaam verwarmen en testen of uw huis al klaar is: www.energiesparen.be/duurzaamverwarmen

Meer informatie over de bovenstaande steunmaatregelen:
www.energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2022